Hem

Kennel Nalgards


Nu väntar vi valpar till hösten, intresserad? se mer information under sidan "Nyheter" och/eller gå in och sänd oss intresseanmällan på kontaktsidan.


Intresserad av att annonsera här? Skriv till oss på :

info@kromfohrlander.nu


Rasens historia

Rasen skapades i området Krom Fohr i Siegenområdet, Westfahlen i Tyskland efter 2:a världskriget. Läs mer nedan.

120 SEK i rabatt på  webbhotell, från 20 kronor/månad

Våra hundar

Nalgards o Vidlunds kennel är en familjekennel som finns och drivs i natursköna Hälleviksstrand på Orust.


Intresserad av att annonsera här? Skriv till oss på :

info@kromfohrlander.nu


Nyheter

Vill du se när vi planerar valpar?

Kanske se våra hundar leka?

Lite om skötsel av din kromfohrlander:


Hundar är flockdjur. De mår inte bra om de är ensamma utan behöver träffa både människor och andra djur. Det är särskilt viktigt att de får träffa människor flera timmar om dagen och att de aktiveras. Det är inte bra för hunden att vara ensam under en hel dag och inte bli rastad eller på annat sätt aktiverad förrän fram mot kvällen.

Hur länge får du lämna din hund ensam?

En tränad vuxen hund brukar klara av att vara ensam totalt 5 timmar per dag. En åttaveckors valp kan däremot oftast inte vara ensam alls utan måste tränas.


En hund som får leka och busa tillsammans med andra hundar blir en glad kompis. Försök att undvika att bara koppelmotionera din hund. Hunden behöver precis som oss människor motion/kondition för att hålla sig frisk. Regeln är att hundar behöver rastas åtminstone var sjätte timme.  Vi på Nalgards kennel anser att hundar behöver leka fritt ett par gånger om dagen, med andra hundar och om det inte går att lösa med husse och en boll eller en fresbee , eller varför inte den bästa av två världar med både hundkompisar och husse/matte.Låt hunden ha en chans att sträcka ut. Men tänk på hundens ålder, för unga och gamla hundar måste du anpassa aktiviteten så hunden inte far illa. Och det är otroligt viktigt att du som hundägare respekterar lagar. Mellan  1mars och 20 augusti ska du hålla din hund under sådan tillsyn att den hindras springa lös där det kan finnas vilt. Under resten av året skall du givetvis hålla uppsyn så din hund inte stör vilt i naturen.

Anders tycker till.........

Anders Vidlund  59 år, Har haft kennel sedan tidigt 80-tal. 

Uppfödning av bland annat Norfolktrerrier, Dalmatiener, Whippet och nu Kromfohrländer.
Då ar vi hunnit till mitten av sommaren, Vädret här ute på Orust och Hälleviksstrand har varit en blandad kompott,  Men de senaste två veckorna har vi fått en del sol. Idag tänkte jag ta upp detta med avel. Något som du som hundägare kanske inte reflekterar så mycket över.  Det är väl i stort sett bara då du står där och söker valp som dun kanske reflekterar över kenneln och deras verksamhet.


De flesta kennlar är otroligt seriösa och drivs av duktiga och hängivna hundmänniskor. Men tyvärr finns det alltid motsatsen, som tur var så är de inte så många. En sak som du ska vara uppmärksam på är inavel. OCk vad är då det?


Så här skriver Svenska Kennel klubben....


"En definition av begreppet inavel brukar vara att man avlar inåt, det vill säga att man parar individer som är släkt och där avkomman får en inavelsgrad som är högre än den hos populationen i genomsnitt. Att para hundar som är nära släkt med varandra är ett sätt att få större jämnhet och likhet mellan individerna i en hundras. Många raser har funnit sin form och blivit enhetliga som en följd av att uppfödarna bedrivit inavel i olika hög grad.

Med tiden har vi fått lära oss att tänka om. Genetiker jobbar med sannolikheter, och visst kan det gå bra också med en inavelsparning, men man ska ha klart för sig att inavel handlar om ett mycket högre risktagande som i slutändan kan drabba hundarnas hälsa och i ett längre perspektiv är negativt för rasens utveckling.

Risker med inavel

Parning mellan besläktade individer ökar inte bara risken för att recessiva defektanlag ska dubbleras. Åtskilliga studier visar att inavel också har en negativ inverkan på egenskaper som är förknippade med reproduktion och överlevnad, så kallade fitnessegenskaper. Det begrepp som används för att beskriva denna påverkan är inavelsdepression. Något som bland annat kan ta sig uttryck i minskad fruktsamhet hos föräldradjuren eller försämrad tillväxt och livskraft hos avkomman.

Sett till en hundras som helhet är en konsekvens av att vissa genvarianter dubbleras och blir vanligare i populationen, att andra i sin tur blir ovanliga eller rentav går förlorade. Inavel reducerar på det här sättet den genetiska variationen i rasen och undergräver möjligheterna till en långsiktigt hållbar utveckling"


Det här var en lång text men otroligt viktig, det finns de som gärna pratar och

tyvärr kan konkurransen mellan kennlar skapa en osunt klimat där rykten sprids.

Som på alla marknader finns det osunda individer som försöker skaffa sig bättre konkurrens position.


Men vad gör du som valpköpare för att undvika att köpa en valp som har för stor 

inavelsgrad, och vad är det?


Skk skriver och har följande regler.....


Vad är inavelsgrad?

"Parning av besläktade individer ger upphov till inavel. Inavelsgraden definieras som den andel av en individs gener där båda allelerna är identiska genom arv. En individ med en inavelsgrad på 6,25 procent är homozygot i 6,25 procent av generna. Uttryckt på ett annat sätt är sannolikheten för att genvarianterna i ett enskilt locus ska vara dubblerade 6,25 procent. Sannolikheten för en dubblering av alleler ökar alltså ju mer besläktade de parade individerna är. Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar, det vill säga är gemensamma för de båda avelsdjuren, är de hundar som bidrar till en avkommas inavelsgrad.

SKKs rekommendationer avseende inavel

Mot bakgrund av de hälsorisker en hög inavelsgrad medför och med hänsyn till rasens långsiktiga utveckling bör parning mellan närbesläktade individer undvikas. Ett riktmärke är att aldrig para hundar som är närmare släkt än motsvarande kusiner. En sådan parning ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25 procent. Detta ska ses som en övre gräns och är inte en önskvärd procentsats. Om majoriteten av parningar ligger på denna nivå kommer inavelsökningen i rasen som helhet att bli för hög. Parning mellan förälder och avkomma samt mellan helsyskon är aldrig försvarbart och dessutom ett brott mot SKKs grundregler."


Du kan alltid kräva av kenneln att få reda på föräldrarnas inavelsgrad vid intresse för valp.

Sedan vid sidan av detta så besök kenneln, se vilken miljö hundarna lever i, hur de vuxan har det och om glädjen finns.


För vår del rekommendrar vi  kennlarna på 

https://kromfohrlander.weebly.com/

De drivs av duktiga och seriösa hundmänniskor.


Så tar vi en paus i solen tycker jag, njut alla kromisvänner....


AndersSommarlek i trädgården juli 2018

Hundvalpar, och lite regler och råd.

Du får inte skilja hundvalpar från modern annat än tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad och över huvud taget inte förrän de är åtta veckor. Valparna får heller inte lämna uppfödaren innan de är åtta veckor om inte det finns särskilda skäl.


När du får hem din valp.

Stäng av telefon, TV och dator och avböj vännernas välkomstkommitté. Den här tiden är din och valpens.

Försök se till så att hela familjen kan vara med eller i vart fall kan vara hemma under valpens första dagar i sitt nya hem. Det är viktigt att valpen får möjlighet att lära känna hela sin nya familj. Och låt barnens kompisar få vänta....


Ge valpen lugn och ro när den kommer hem. Det är bra om valpen slipper besök åtminstone den första veckan så att den får lite tid på sig att lära sig vilka som tillhör den nya familjen. Likaså bör du inte släpa med dig denna lilla valp på en massa olika äventyr innan den är helt hemmastadd och känner igen sin familj.


Låt valpen utforska det nya hemmet i sin egen takt. Valpen är säkert en aning omskakad efter resan och undrar förmodligen var hans gamla familj tagit vägen. Nu är den ju helt ensam i en främmande värld. Vissa valpar tar det hela helt obekymrat, andra blir lite osäkra ett tag, men det går över.


Det är helt okej att ta en vecka med fullt fokus på valpen. Men ganska snart knackar verkligheten på och ni måste ut. Ju förr valpen vänjer sig vid miljön utanför ert hem, desto bättre. Men börja alltid i lugn takt.


 

En hundvalp under fyra månader ska inte vara ensam mer än korta stunder. Läs mer under länkarna till vänster....

Relaterade länkar för dig som vill veta mer....

Lär känna din valp

Valpsäkra ditt hem

Köpa hund - tips & råd

Lite att tänka på " När du hämtar din valp" skrivet av SKK (Svenska Kennelklubben).  


Klicka på bilden nedan.....

19 januari 2018 , lek i snön med kompisarna

Copyright @ All rights reserved

Kennel Nalgards

 

Familjekennel belägen på Västkusten.

Vi bedriver kenneln i en familje miljö vilket betyder att våra hundar lever och sover hos oss. Vi är väldigt måna om att våra valpar kommer till rätt hem och vi följer strikt SKK´s regler för parning, uppfödning och försäljning. Se gärna SKK´s länk ovan genom att trycka på SKK märket självklart. Eller gå

in på:  https://www.skk.se/sjalvklart

Kontaktuppgifter

 

Kennel Nalgards

Lena o Anders Vidlund

Röd 140, 474 94 Hälleviksstrand

Mobil till Lena  (046)  0706 97 57 09 

Mobil till Anders (046) 0707 68 12 67

info@kromfohrlander.nu

www.kromfohrlander.nu